ลวดตาข่าย นวัตกรรมรั้วไวน์แมน

ความหนาของลวด : บทความ

ความหนาของลวด รั้วตาข่าย  ทำให้รั้วรับ

แรงต้านได้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมรั้วไวน์แมน

ความหนาของลวด    

ความหนาของลวด ที่เหมาะสมที่สุดของรั้วตาข่าย คือ

ขนาด “2.5 มม.”

ทำให้รั้วตาข่ายมีความแข็งแรงได้มาตราฐาน ซึ่งถ้าหากบางกว่านี้ความแข็งแรงข้องโครงสร้างรั้วตาข่ายจะน้อยลง รับแรงได้น้อย ระยะเสาถี่กว่า “ถ้าหากใครคิดว่าทำให้ลวดหนากว่าไปเลยสิจะได้แข็งแรงกว่า”

ก็ตอบได้เลยครับว่าไม่ดีหรอก เพราะการติดตั้งจะทำได้ยากมากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
สินค้าแต่ละอย่างก็มีความเหมาะสมต่างกันไป รั้วตาข่ายไวน์แมนเลือกลวดขนาด 2.5 มิลลิเมตร

(ขนาดที่เหมาะสมกับรั้วตาข่าย) เพื่อให้ลูกค้าได้ของที่มีคุณภาพที่ดีและคุ้มค่ามากที่สุด

ตัวอย่างการติดตั้งรั้วตาข่ายไวน์แมน