ทำรั้ว ! การสร้างรั้วกั้นอณาเขต ข้อควรรู้กฎหมายสาธารณะ

ทำรั้ว : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณะ “การสร้างรั้ว”

โดยกฎหมายการล้อมรั้วสำหรับเอกชนกับสาธารณะมีกฎหมายออกมาอย่างชัดเจน
ว่า… รั้วที่กั้นระหว่างที่ดินเอกชนกับที่ดินสาธารณะ แน่นอนว่าต้องไม่มีส่วนใดของรั้วเอกชนรุกล้ำออกไปในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเริ่มนับตั้งแต่การทำรั้วที่มีความสูงเกินไป  หรือความลึกในการขุดสร้างรั้วเพื่อปักลงพื้นดิน (เช่น ฐานรากรั้วก็ล้ำออกไปไม่ได้) ถือว่าเป็นกฎหมายที่มองข้ามไม่ได้สำหรับการล้อมทำรั้ว อย่างเคร่งครัดสำหรับเอกชนกับสาธารณะ

ทำรั้ว เสารั้ว ไวน์แมน

แต่สำหรับการล้อมรั้วสำหรับตัวบ้านหรืออาคารยังไม่มีกฎหมายกำหนดขึ้นมาอย่างเคร่งครัด สำหรับท่านเจ้าของบ้านที่คิดจะทำรั้วระหว่างที่ดินของท่านกับที่ดินเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน ท่านจะนำหลักเกณฑ์เดียวกับการสร้างรั้วติดกับที่สาธารณะไปใช้ก็ได้ แต่ตัวรั้วทั้งหมดต้องอยู่ในเขตที่ดินของผู้สร้างรั้ว หรือหากเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกัน สามารถตกลงกันได้ ก็อาจก่อสร้างให้แนวรั้วกั้นระหว่างที่ดิน โดยให้แนวเขตที่ดินอยู่กึ่งกลางตลอดแนวรั้วก็ได้ และกรณีนี้อาจตกลงกันไปถึงเรื่องการออกค่าใช้จ่ายการทำรั้วได้เช่นกัน

ข้อสำคัญกฎหมายสาธารณะ “ทำรั้ว” กั้นล้อมที่ ควรศึกษาและทำความเข้าใจ ไม่ควรมองข้าม

การล้อมรั้วเพื่อป้องกันการบุกรุกหรือรุกล้ำที่ตัวเองนั่นก็ต้องศึกษาให้ดีก่อน ไม่งั้นจะทำให้มีปัญหาตามมาทีหลัง ไม่ว่าจะเป็นการล้อมรั้วของเอกชนกับสาธารณะซึ่งมีกฎหมายสำหรับการทำรั้วออกมาอย่างชัดเจน หรือการล้อมรั้วในที่ดินของเราเองถึงแม้จะไม่มีกฎหมาย แต่ข้อควรระวัง เราควรไปคุยกับเพื่อนบ้านที่ดินรอบข้างหากจะมีการล้อมรั้วระหว่างเขตแดนของกันและ เพื่อป้องกันปัญหาโต้แย้งการฟ้องร้องในอนาคต

สอบถามทำรั้วตาข่าย ไวน์แมน สำหรับล้อมพื้นที่กว้าง ทำรั้ว รั้วทำฟาร์ม รั้วปศุสัตว์ รั้วโรงงาน

โทร. 098-553-8889 , 080-598-4888

Line : @vinemanfence