รั้วลวดหนาม ซิงค์อลูมิเนียมไวน์แมน

รั้วลวดหนาม ที่ดี ต้องปกกันสนิมได้ดี ทนแรงดึง เสียหายน้อยสุดเมื่อเกิด ต้นไม้ล้มทับ รั้วตาข่ายที่ดีต้องมีแรงดึงสูง มีแรงยึดที่ดี รวมไปถึงเสารับรั้วตาข่ายต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานและสามารถใช้ได้ทนทานมากสุด