รั้วตาข่าย ไวน์แมนมีหลายรุ่น เลือกรุ่นไหนดี?

รั้วตาข่าย ไวน์แมน

รั้วตาข่าย แบบเลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน

 

รั้วตาข่าย ไวน์แมน แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รั้วตาข่ายถักปม (Hinge Joint) และ รั้วตาข่ายฟิคซ์ล็อค

1. รุ่นตาข่ายถักปม(Hinge Joint) รั้วตาข่ายยอดนิยม ราคาคุ้มค่า รั้วตาข่ายถักปม เหมาะสำหรับล้อมที่ดิน ล้อมสวน ล้อมไร่ ล้อมฟาร์มโซลาร์ล้อมฟาร์ม สุนัข แกะ หมู
มี 4 ความสูง 90ซม., 107, ซม. 142ซม. 175 ซม. และ 200ซม.

2. รุ่นฟิคซ์ล็อค รั้วตาข่ายสุดแข็ง ทนแรงกระแทก รั้วตาข่ายรุ่นฟิคซ์ล็อค เหมาะสำหรับ ล้อมพื้นที่โรงงาน หรือ ล้อมฟาร์มปศุสัตว์ ล้อมแพะ ล้อมกวาง ล้อมม้า
มี 2 ความสูง 120ซม. 150 ซม. 155 ซม. และ 190ซม.

 

รั้วตาข่าย ตารางรุ่นตาข่าย