วิธีการติดตั้ง : การติดตั้งรั้วไวน์แมน ให้แข็งแรง ต้านแรงสูง