รั้วไวน์แมน

ระบบรั้วไวน์แมนครบวงจร มาตรฐาน ASTM สหรัฐอเมริกา ทนทานยาวนาน 80 ปี

ระบบรั้วตาข่ายไวน์แมนครบครั้นจากออสเตรเลีย รั้วกึ่งสปริง รั้วล้อมที่แรงดึงสูงแข็งแรงทนทาน รั้วทำฟาร์ม รั้วปศุสัตว์ รั้วล้อมบ้าน 
นวัตกรรมระบบรั้วไวน์แมน ใช้แทนรั้วตะแกรงเหล็กได้ ใช้งานยาวนานมากขึ้น ด้วยมาตรฐาน ASTM สหัฐอเมริกา ทนสนิม ใช้งานยาวนานนับ 80 ปี

หลังคาบ้านไม่ควรชิดแนวเขตรั้ว

ปัจจุบันการปัญหากับเพื่อนบ้านที่รั้วติดกัน ถือเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ ทำตัวลำบาก จะไปไหนมาไหนก็ต้องเจอกันอยู่ตลอด ซึ่งถ้าหากมีเรื่องไม่พอใจกันแล้ว อาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนในบ้านไม่มีความสุข เสียเพื่อนบ้านที่ดีไป การรักษาน้ำใจ หรือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจระหว่างเรากับเพื่อนที่รั้วบ้านติดกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึง วันนี้ทีมงานรั้วตาข่ายไวน์แมนจึงได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดจากหลังคาบ้านของเราชิดกับรั้วบ้านของเพื่อนบ้านมากจนเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาไม่พอใจกันขึ้นได้ 

เรื่องของหลังคาบ้านไม่ควรชิดแนวเขตรั้วถึงแม้จะไม่ได้สร้างหลังคาบ้านรุกล้ำเข้าไปในที่ดิน หรือเกินขอบรั้วของเพื่อนบ้านก็ตาม แต่เวลาฝนตกหนักน้ำฝนจากหลังคาอาจตกลงในเขตบ้านข้างเคียงจนอาจเกิดความเสียหายได้ ทั้งในส่วนของตัวบ้านและรั้วเองก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่น ดินเกิดการกัดเซาะจากน้ำฝนที่ตกลงมา มีน้ำท่วมขังจนระบายไม่ทัน ดินทรุดตัว บ้านทรุด รั้วบ้านพัง หรือแม้แต่น้ำที่กระเซ็นไปโดนสิ่งของข้างบ้านจนเกิดความเสียหาย ซึ่งในทางกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิแบบหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนและฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้ หรืออาจจะมีปัญหาทำให้ผิดใจกัน ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเสียเวลากันอีก  

วิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านคือการควรทำรางน้ำฝนระบายน้ำบนหลังคาน่าจะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนที่ตกลงมา ไม่ไปตกลงไปในที่ของเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันทำให้เกิดความเสียหาย และถ้าหากเราจะเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ถือเป็นข้อดีอีกข้อนึงของการทำรางน้ำฝนอีกด้วย